Pályázati feltételek

a pályázat benyújtásakor be nem töltött 30. életév;

  • magyar állampolgárság;
  • felsőfokú iskolai végzettség* (BA/BSc, MA/MSc, illetve hagyományos 5 éves egyetemi vagy 3-4 éves főiskolai képzésben szerzett oklevél);
  • tárgyalóképes angol VAGY német VAGY francia nyelvtudás (államilag elismert, legalább B2** szintű komplex nyelvvizsga, vagy olyan nyelvvizsga, amely a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ honlapja szerint legalább B2-es szintre honosítható);
  • a pályázat benyújtásának időpontjában kormányzati szolgálati jogviszony nem áll fenn.

* Külföldön szerzett diploma esetén a pályázó vállalja, hogy elismerteti azt a Magyar Ekvivalencia és Információs Központnál.

**A nyelvi szintek besorolása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • angol nyelvből C1 vagy magasabb szintű komplex nyelvvizsga; 
  • egyéb európai uniós nyelvből B2 vagy magasabb szintű komplex nyelvvizsga;

A részvétellel kapcsolatos további feltételek

  • A jelentkező vállalja a Miniszterelnökség által lefolytatott kiválasztási eljárásban való részvételt.
  • Az ösztöndíjas az ösztöndíjas szerződés időtartama alatt munkaviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, közszolgálati, kormányzati szolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, ügyészi szolgálati, valamint hivatásos szolgálati jogviszonyban nem állhat.
  • Az ösztöndíjas jogviszonyt a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 47. §-a és a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet, valamint a program Működési Szabályzata szabályozza.