A készségfejlesztő tréningek segítik az ösztöndíjasoknak a későbbi munkavégzés során elvárt kulcskompetenciákat megszerezni és fejleszteni

Készségfejlesztő tréningek

A készségfejlesztő tréningek segítik az ösztöndíjasoknak a későbbi munkavégzés során elvárt kulcskompetenciákat megszerezni és fejleszteni. A készségfejlesztő tréningek 3 téma köré csoportosulnak:

  • Csoportos együttműködés, szervezeti kultúra és szervezeti adaptáció
  • Változáskezelés, konfliktuskezelés, kommunikáció a munkahelyi élethelyzetekben
  • Tárgyalástechnika és prezentáció. Tárgyalási döntési mechanizmusok 

A kiscsoportos (kb. 15 fős), tréningeken az ösztöndíjasok nem csak elsajátíthatják, hanem be is gyakorolhatják az egyes készségeket. A képzések témakörönként 2 naposak, és egymást követő két napon zajlanak a csoportbeosztásban jelöltek szerint. A tréningek tematikája a közigazgatás igényeire figyelemmel került összeállításra.

Európai uniós ismeretek

A külföldi programszakasz kezdetét megelőzően az ösztöndíjasok részére sor kerül az Európai Unió intézményrendszerét bemutató, nagyobb lélegzetvételű előadásra, amelynek megtartása idegen nyelven történik.