Szabályozás

Jogszabályi háttér

A Program működtetéséről, a résztvevő intézmények és ösztöndíjasok feladatairól külön jogszabály rendelkezik, amit megtalálhatnak a kapcsolódó anyagok között.

Működési szabályzat (programszabályzat)

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram működési szabályzatának (a továbbiakban: MKÖ Program működési szabályzata) célja, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvénnyel (a továbbiakban: Kttv.) és a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelettel összhangban rögzítse a Program működésének folyamatát.

A Program működési szabályzatának hatálya kiterjed megvalósítás szakmai irányítójára (Miniszterelnökségre), a Programban résztvevő ösztöndíjasokra, a befogadó intézményekre, a mentorokra, valamint az Program Irányító Bizottság elnökére és tagjaira.

Jelen MKÖ Program működési szabályzata jóváhagyását követő nap lép hatályba, és rendelkezéseit a hatálybalépését követően kötött MKÖ ösztöndíjas szerződésekre kell alkalmazni.

Menü

Navigáció