Tisztelt Érdeklődő!

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram vonatkozásában jeleneleg nincs pályázati időszak.

Tudnivalók az érdeklődők számára

  • Az ösztöndíj összege: a Program belföldi szakasza alatt havonta 130000 Ft.*
    A külföldi szakaszra vonatkozóan az ösztöndíj ennél magasabb, az összeg a külföldi célországtól függően eltérő.
  • Az ösztöndíjas jogviszony: erre vonatkozóan a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 47. §-a irányadó.
  • Munkaidő: heti 40 óra, a befogadó intézmény általános hivatali munkarendje szerint
  • A program időtartama: 10 hónap, ebből az ösztöndíjasok 7 hónapot belföldi, 3 hónapot külföldi fogadóintézménynél töltenek. Mindkét programszakaszban mentor segíti a munkájukat.

Az MKÖ Program célja

Magyarország Kormánya elsődleges fontosságúnak tartja, hogy a pályakezdő, magasan képzett, idegen nyelveket beszélő, kiemelkedően tehetséges fiatalok a diplomázás után egyre inkább vonzó lehetőségként tekintsenek a közigazgatásban történő elhelyezkedésre. Ezért indítja el immár 6. alkalommal a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogramot, amely kiváló lehetőséget kínál a fiatal szakemberek számára, hogy szakmai karrierútjukat a hazai és nemzetközi közigazgatásban szerzett munkatapasztalattal alapozzák meg.

A Program célja, hogy a magasan képzett tisztviselők utánpótlását biztosítsa minél több elhivatott és komoly szakmai ambícióval rendelkező fiatal bevonásával, akik értékes szakmai tudásukkal és újszerű szemléletükkel hozzájárulnak a közigazgatás megújításához.

Az ösztöndíjasok érdeklődésüknek és szakmai tapasztalatuknak megfelelően valamely minisztériumnál kerülnek elhelyezésre. A Program teljes időtartama alatt a résztvevők szakmai fejlődését színvonalas, magyar és idegen nyelvű képzések, valamint mentorok segítik, akik a befogadó intézmények többéves tapasztalattal rendelkező munkatársai.

Továbbfoglalkoztatás

A Program végén a befogadó intézmények a legkiválóbb ösztöndíjasoknak kormánytisztviselői állást ajánlhatnak fel. Tájékoztatjuk Tisztelt Pályázóinkat, hogy a tízhónapos szakmai gyakorlat sikeres befejezését követően kormánytisztviselői kinevezésre a Kttv. 39-40. §-ában és 42. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén kerülhet sor. A feltételek fennállását a kinevezést megelőzően a megfelelő dokumentumokkal (pl. erkölcsi bizonyítvány) igazolni kell. 

*Az ösztöndíj összege:

Az ösztöndíj havi összege a magyarországi programszakasz során 130.000 Ft havonta, ami a vonatkozó jogszabályok értelmében adó és járulékmentesen kerül kifizetésre.